Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2013

Απάντηση Ζάννη σε Χαρακίδη!ΔΗΛΩΣΗ-ΕΠΙΣΤΟΛΗ
 ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΗΓΗΣΕΩΝ

ΕΥΦΗΜΙΑΣ ΖΑΝΝΗ του ΠΑΝΤΕΛΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ της εταιρείας «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΠΟΣ & ΥΙΟΣ ΕΠΕ»


ΠΡΟΣ κ. ΔΗΜΑΡΧΟ ΔΡΑΜΑΣ
Κοινοποιούμενη προς Δικηγορικό Σύλλογο Δράμας


Κύριε Δήμαρχε

Στο Δημοτικό Συμβούλιο της 19ης Ιουνίου 2013 ενόψει της από 6-6-2013 αιτήσεως της εταιρείας «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΠΟΣ & ΥΙΟΣ ΕΠΕ» και με διακριτικό τίτλο «ΥΔΡΑΜΑ ΕΠΕ»  σχετικά με την κατεδάφιση των αυθαιρέτων κατασκευών του μίσθιου ακινήτου ήτοι του Δημοτικού αναψυκτηρίου του Υπαίθριου θεάτρου της Αγίας Βαρβάρας τέως ιδιοκτησίας της Δημοτικής Επιχειρήσεως ΔΕΚΠΟΤΑ Δράμας και νυν ιδιοκτησίας του υπεισερχόμενου  καθολικού διαδόχου του Δήμου Δράμας, δηλώσατε απευθυνόμενος προς τον κύριο Παπαεμμανουήλ, τον επικεφαλής της παράταξης «ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ-ΝΕΑ ΔΡΑΜΑ» τα έξης:
«Εσείς έχετε νομικές υπηρεσίες, βοηθήστε τον να έχει μια νομική υποστήριξη καλύτερη και να βρει τον τρόπο αυτό τον οποίο ζητάει η Υπηρεσία να τον έχει και να εξυπηρετηθεί και ο ίδιος και να διευκολύνει και την Υπηρεσία».
Η εταιρεία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΠΟΣ & ΥΙΟΣ ΕΠΕ»  έχει νομική υποστήριξη από εμένα την δικηγόρο Δράμας με σειρά νομικών ενεργειών τις οποίες γνωρίζετε καθότι έχουν κοινοποιηθεί στον Δήμο Δράμας. Όμως συνεχίζετε να ταυτίζετε την εταιρεία με τον πρόσωπο του κυρίου Αθανασίου Πάππου και την πολιτική ιδιότητα αυτού.
Ως Δήμαρχος Δράμας προτείνετε στην εταιρεία ή στον κύριο Πάππο να έχει επιπλέον νομική υποστήριξη;
Αλήθεια εσείς σαν Δήμαρχος προτείνετε σε μια παράταξη να υποκαταστήσει την επιλεγμένη νομική σύμβουλο μίας εταιρείας;
Μήπως εννοούσατε εκφέροντας μια αξιολογική κρίση για την νομική υποστήριξη εκ μέρους μου ότι η νομική υποστήριξη που έχει η εταιρεία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΠΟΣ & ΥΙΟΣ ΕΠΕ»  υπολείπεται της έννοιας του «Καλύτερη»;
Έχετε τις νομικές γνώσεις για να κρίνετε κατά πόσο η νομική υποστήριξη εκ μέρους μου είναι η καλύτερη ή υστερεί;
Πως μπορεί να βοηθήσει μια παράταξη με νομική υποστήριξη αλήθεια;
Μία παράταξη θα υποκαταστήσει την επιλεγμένη δικηγόρο και νομική σύμβουλο μίας εταιρείας;
 Μια παράταξη μπορεί να ορίσει νομικούς υποστηρικτές στα μέλη της;
Γνωρίζετε κύριε Δήμαρχε τον Κώδικα Δεοντολογίας των Δικηγόρων;
Γνωρίζετε ότι σύμφωνα   με τον Κώδικα Δικηγόρων
Άρθρο 38
Ο Δικηγόρος όταν αναλάβει την υπεράσπιση μίας υποθέσεως, οφείλει:
1. Να αντιπροσωπεύει τον εντολέα του, ενώπιον όλων των Δικαστηρίων στα οποία είναι διορισμένος και όλων των Αρχών και να ενεργεί τις αναγκαίες πράξεις.
2. Να μην παραμελεί την εκτέλεση της εντολής που του δόθηκε και να μην καθυστερεί τη δίκη για οποιοδήποτε λόγο, αλλά να εκτελεί την εντολή με ευσυνειδησία, επιμέλεια και πλήρη αφοσίωση προς τον εντολέα του….
Ως εκ τούτων την εντολή νομικής υποστηριξης την δίνει ο εντολέας  στην Δικηγόρο και στη συγκεκριμένη περίπτωση η εταιρεία νομίμως εκπορσωπουμένη μου έδωσε την εντολή εκπροσωπήσεως της.
Δεν δίνει την εντολή σε εμένα την δικηγόρο και σε κανέναν Δικηγόρο η παράταξη στην οποία πολιτικά ενεργεί και συμπράττει ο εντολέας, η ο εκπρόσωπος μίας εντολοδόχου εταιρείας.
Εσείς ως Δημαρχος προτείνετε να υποκατασταθεί ο εντολέας από την πολιτική δημοτική Παράταξη;
Τι εννοούσατε κύριε Δημαρχε με τις δηλώσεις σας;
Μηπως συνεχίζετε να κάνετε το ίδιο λάθος με  τον κυρίο Μλεκάνη, αντιδήμαρχο, ο οποίος σε εκπομπή στην τηλεόραση Δράμας, ευρισκόμενος σε σύγχυση ανάμιξε την ιδιοτητά μου ως δικηγόρου με την πολιτική ιδιότητα του εκπροσώπου της εταιρείας- εντολέα μου και ως σύμφυρμα με ανέμειξε στους πολιτικούς συμμάχους του κυρίου Παπαεμμανουήλ  ως “Ο Παπαεμμανουήλ και η παρέα του”;
Μήπως οι δηλώσεις σας εγκιβοτίζονται σε μία λειτουργία σκοπιμότητας αποσίωντας τις ευθύνες από τους αρμόδιους διοικητικούς υπαλλήλους και επιρρίπτοντας αυτές στους νομικούς συμβούλους γενικά και σε εμένα ειδικά;
        Θέλω σαφή και ακριβή απάντηση, όπως αρμόζει στο λειτουργημά σας.
Συνημμένως σας υποβάλλω τις νομικές ενέργειες
 ΜΕ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
1.- Στις 20-1-2012. Η από 20-1-2012 Εξώδικη δήλωση μας προς Δήμο(Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων) και Επιτροπή Διακανονισμού Εμπορικών υποθέσεων(αρθ. 15 Ν. 4013/15-9-2011) Θεωρούμε ότι το επίδικο ανήκει στην έννοια «Θέατρο» Πιστεύουμε και υπερασπιζόμαστε ότι είναι σε ένα ενιαίο χώρο κτίσμα και το θέατρο και το αναψυκτήριο.
2.- Στις 20-3-2012. Η από  20-3-2012 εξώδικη δήλωση μας. Στις 16-3-2012 κοινοποίησε ο Δήμος Δράμας στην εταιρεία μας το έγγραφο  με αριθμό πρωτ. 786/15-3-2012 Δήμου Δράμας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προσόδων. Απαντούμε με Εξώδικη Δήλωση προς Τμήμα Οικονομικών προσόδων. Υποστηρίζουμε ότι δεν πρόκειται για αποζημίωση χρήσης αλλά για μίσθωμα.
3.- Στίς 24-7-2012. Ανάκληση Άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος βάσει πολεοδομικών παραβάσεων ενόψει του με αριθμ. Πρωτ. 44517/24-7-2012 εγγράφου Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων Δήμου Δράμας.
4.- Στις 30-7-2012. Αναφορά στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. ΖΗΤΟΥΜΕ να αναγνωρισθεί ότι δεν υφίσταται διαπίστωση ότι υπάρχουν πολεοδομικές παραβάσεις από την Διοίκηση εις βάρος της εταιρείας μας.  Να αναγνωρισθεί ότι ενόψει της ανωτέρω διαπίστωσης ο Δήμος δεν μπορεί να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας του έτους 2001 με αριθμ πρωτ. 15007/5-6-2001 και αριθμό άδειας 75/2001 η οποία έχει εκδοθεί και αφορά  εμένα την εταιρεία.
5.- Στις 2-8-2012. Θέμα «Γνωστοποίηση θέματος συνεδρίασης «Κίνηση διαδικασίας έκδοσης διαταγής απόδοσης της χρήσης μίσθιου και καταβολής οφειλομένων μισθωμάτων». Δέχεται ο Δήμος ότι αποτελεί μίσθωμα!!!! Και με αυτήν την έννοια κάνει την ανάρτηση του θέματος Ο Δήμος Δράμας αναγνωρίζοντας πλέον ότι είναι Νομεάς του Επιδίκου μας κοινοποιεί ατομικές ειδοποιήσεις για την καταβολή οφειλομένων μισθωμάτων. Ακολούθως α.-  Στις 7-8-2012 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας με Θέμα «Γνωστοποίηση θέματος συνεδρίασης «Κίνηση διαδικασίας έκδοσης διαταγής απόδοσης της χρήσης μίσθιου και καταβολής οφειλομένων μισθωμάτων». β.- Εκδίδεται  η  372/2012 απόφαση κατά πλειοψηφία  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας με αιτιολογία: «Αποφασίζουμε την μη  αποδοχή αιτήματος της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΠΟΣ &ΥΙΟΣ Ε.Π.Ε» περί παράτασης ή ανανέωσης της εκ μέρους της μίσθωσης του δημοτικού αναψυκτηρίου του υπαίθριου θεάτρου στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας «ΥΔΡΑΜΑ», η οποία έληξε την 31-1-2012».γ.-Καταθέτουμε την από 17-08-2012 εμπρόθεσμη προσφυγή μας με αριθμ. Πρωτ. 12982/17-08-2012 ενώπιον «της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης Δημοτικής Ενότητας Δράμας-Της αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α και του Ελεγκτή Νομιμότητας» κατά της με αριθμ. 372/2012 απόφασης. δ.-Στίς 14-9-2012 μας κοινοποιείτε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 12982/14-9-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης σύμφωνα με την οποία απορρίπτεται η από 17-08-2012 εμπρόθεσμη προσφυγή μας(αριθμ. Πρωτ. (12982/17-08-20120) η οποία στρέφεται κατά της 372/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας, συνεδριάζοντας την 7-8-2012. ε.- Προσφεύγουμε κατά της ανωτέρω απορριπτικής αποφάσεως  προς της Ειδική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με την με αριθμ. Πρωτ. 190/11-12-2012 προσφυγής μας.
6.- Στις 16-8-2012  ΠΡΟΣΦΥΓΗ-ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑ 1.-Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας. 2.-Της υπ’ αριθμ. 372/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας, συνεδριάζοντας την 7-8-2012.
7.-  Στις 10-10-2012 ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΤΑ Της υπ’ αριθμ. πρωτ. 12982/14-9-2012 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης σχετικά με την απόρριψη της από 17-08-2012 εμπρόθεσμης προσφυγής μας(αριθμ. Πρωτ. (12982/17-08-20120) η οποία στρέφεται κατά της 372/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας, συνεδριάζοντας την 7-8-2012.
8.- Στις 23-10-2012 υποβάλλουμε ΕΝΩΠΙΟΝ  ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ(ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ) ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ.- ΚΑΤΑ Της υπ’αριθμ. Πρακτικού 4/20-09-2012(σχετ. 7/2012 έκθεση αυτοψίας αυθαιρέτου) απόφασης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ) μερικής αποδοχής της προσφυγής με αριθμ. Πρωτ. 1656/20-7-2012 του κ. Αθανασίου Πάππου του Δημητρίου κατά της υπ’ αριθμ 7/12 έκθεσης αυτοψίας αυθαιρέτου που συνέταξε η Διεύθυνση Δόμησης του Δήμου Δράμας και επιβολής προστίμου για αυθαίρετη κατασκευή στο νομέα δηλ. την εταιρεία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΠΟΣ & ΥΙΟΣ Ε.Π.Ε» με ημερομηνία  18-6-2013. Β) Το Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής  στις 23-2-2013 εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 6/2013 Απόφαση Αναστολής  με την οποία απορρίπτει την αίτηση αναστολής  . ΔΙΚΑΣΘΗΚΕ Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΣΤΙΣ 18-6-2013 ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ.
9.- Στις  23-11-2012 υποβάλλουμε ΕΝΩΠΙΟΝ  ΤΟΥ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΚΟΠΗ και ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑ 1.- Της με αριθμό 6139/26-10-2012 πράξης ταμειακής βεβαίωσης για πολεοδομική παράβαση ύψους 102.517,00 ευρώ της Δ.Ο.Υ Δράμας. 2.-Της με αριθμό 4482/30-10-2012 ατομικής ειδοποίησης χρεών της Δ.Ο.Υ Δράμας.
10.- Στις 16-4-2013 μας κοινοποιείται απόφαση του Δημάρχου Δράμας περί ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 15007/05-06-2001(75/2001) άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος και  σφράγισης του καταστήματός μου η οποία  δικάσθηκε στις 8 Μαΐου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30.
 11.- Στις 22-4-2013 ΕΝΩΠΙΟΝ  ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ και ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ 1) Της με αριθμό 31/11-04-2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δράμας με την οποία ανακλήθηκε η υπ’ αριθμ. 15007/05-06-2001(75/2001) άδεια ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος «καφετέρια – ζαχαροπλαστείο - αναψυκτήριο»(ΥΔΡΑΜΑ) ιδιοκτησίας μου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΠΟΣ & ΥΙΟΣ Ε.Π.Ε» που βρίσκεται στη Δ.Κ Δράμας στην περιοχή της Αγ. Βαρβάρας 2)Της με αρ. Πρωτ. 24050/16-4-2013 Απόφασης του Δημάρχου Δράμας περί ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 15007/05-06-2001(75/2001) άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος και  σφράγισης του καταστήματός μου η οποία  ΔΙΚΑΣΘΗΚΕ στις 8 Μαΐου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30. 3) Κάθε άλλης συναφούς πράξεως της Διοικήσεως. ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ.
12.- Στίς 8-5-2013.Υποβάλλουμε την υπ’ αριθμ. 27.288/8-5-13 αίτησή μας στον Δήμο Δράμας με την οποία ζητούμε την αποσφράγιση του καταστήματος μας, λόγω προγραμματισμένων εκδηλώσεων για τις οποίες είχα εισπράξει προκαταβολή. Με το υπ’ αριθμ. 30059/22-5-2013  το γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών δραστηριοτήτων μας διαβιβάζει την υπ- αριθμ.28518/14-5-2013 αρνητική εισήγηση της νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Δράμας, σύμφωνα με την οποία το αίτημα μας απορρίπτεται.
13.- Στίς 22-5-2013. Υποβάλλουμε την υπ’ αριθμ. 1082/22-5-13  αίτησή μας στην Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Δράμας με τις οποίες ζητούμε να προβείτε αυτεπάγγελτα στην κατεδάφιση των ανωτέρω αυθαιρέτων, όπως διατυπώνονται στην ανωτέρω απόφαση του ΣΥΠΟΘΑ, άλλως να δώσετε την   δυνατότητα σε εμένα την μισθώτρια εταιρία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΠΟΣ & ΥΙΟΣ ΕΠΕ» και με διακριτικό τίτλο «ΥΔΡΑΜΑ ΕΠΕ»  η οποία είμαι κάτοχος και όχι νομέας του ακινήτου  να κατεδαφίσω τα αυθαίρετα όπως διατυπώνονται στην ανωτέρω απόφαση του ΣΥΠΟΘΑ.
14.-Στίς 23-5-2013. Η Διεύθυνση Πολεοδομίας (Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών) κατόπιν της αιτήσεως μας διαβιβάζει  με το υπ’ αριθμ. 1082/23-5-2013 έγγραφο της στην κα Π. Μπανά, Νομική σύμβουλο του Δήμου Δράμας την αίτηση μας και της ζητά την νομική της άποψη επί του θέματος λαμβάνοντας υπ’ όψιν την παρ.1 του άρθρου 17 του Ν. 1337/83.
15.- Στις 31-5-2013 η νομική Σύμβουλος του Δήμου Δράμας  με το υπ’ αριθμ. 32058/31-5-2013 έγγραφό της δηλώνει ξεκάθαρα πως «για την υποχρεωτική κατεδάφιση των αυθαίρετων κτίσματων ή κατασκευών εν γενεί που ανεγείρονται μετά την 31.1.1983, αποκλειστικά και μόνο από « κυρίους ή συγκυρίους» και ζητά εγγράφως την αιτιολογημένη άποψη της Διεύθυνσης Πολεοδομίας (Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών) ως καθ’ ύλην αρμόδιας Υπηρεσίας. Στο έγγραφό της επισημαίνει όμως στην πολεοδομία «εάν δύναται, στην προκειμένη περίπτωση, οι εν λόγω αυθαίρετες κατασκευές να κατεδαφισθούν από την αιτούσα εταιρία « ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΠΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΕΠΕ», δεδομένου ότι αυτή, όπως καλώς γνωρίζετε, δεν είναι κυρία ή έστω συγκυρία του επίμαχου χώρου όπως ρητώς ορίζει η εν λόγω διάταξη του άρθρου 17 παρ. 1 του Ν. 1337/83. α). Το υπ’ αριθμ 32058 έγγραφο της νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Δράμας μου χορηγήθηκε από την Πολεοδομία Δράμας κατόπιν της υπ’ αριθμ. 1217/4-6-2013  αιτήσεως μου.
16.- Στις 4-6-2013 η πολεοδομία Δράμας, Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών, με το υπ’ αριθμ.1216/4-6-2013, (σχετικό 1082) απαντώντας στην αίτηση αναφορικά με την κατεδάφιση των υποτιθέμενων αυθαίρετων κτισμάτων μας πληροφορεί ότι :1 . Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν. 1337/83 τα αυθαίρετα κτίσματα κατεδαφίζονται υποχρεωτικά από τους κυρίους ή συγκυρίους τους. Κατά την άποψη μας για να προβεί κάποιος τρίτος στην κατεδάφιση των αυθαιρέτων, απαιτείται σύμβαση μεταξύ των κυρίων του αυθαιρέτου και αυτού. 2. Για την κατεδάφιση των αυθαιρέτων δεν απαιτείται άδεια δόμησης, αλλά αυτή εκτελείται κατά τα διαβαλλόμενα στην παρ 4 του άρθρου 4 του Ν. 4067/2012.
Σημειωτέον ότι ο Υπευθυνος Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας  κύριος Μλεκάνης σε δημόσια δηλωσή του στην Τηλεόραση STAR Δράμας στις  23-5-2013 δήλωσε ότι εφόσον αποκατασταθούν οι αυθαίρετες κατασκευές θα  δοθεί σε εμένα την εταιρεία η δυνατότητα λειτουργίας του επιδίκου καταστήματος.
Επί της νέας αιτήσεως μας εσείς  ,κύριε Δήμαρχε, απαντάτε με την ανωτέρω πρόταση σας:«Εσείς έχετε νομικές υπηρεσίες, βοηθήστε τον να έχει μια νομική υποστήριξη καλύτερη και να βρει τον τρόπο αυτό τον οποίο ζητάει η Υπηρεσία να τον έχει και να εξυπηρετηθεί και ο ίδιος και να διευκολύνει και την Υπηρεσία».

Αυτη η πρότασή σας όπως διατυπώθηκε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 19ης-6-2013 θεωρώ ότι ισοδυναμεί όχι με ακριβή πολιτική  θέση αλλά με την χειρότερη μορφή εκζήτησης νομικών συμβουλών μέσα από την προσβλητική επίδειξη των συμβόλων της διοίκησης.
Αυτή η πρόταση  όπως διατυπώθηκε προσβάλλει εμένα προσωπικά και το λειτούργημα του Δικηγόρου.

ΔΡΑΜΑ 21-6-2013
Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
της εταιρείας
«ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΠΟΣ & ΥΙΟΣ ΕΠΕ»